Środki ochrony indywidualnej

KODEKS PRACY Art. 237. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

“Środki ochrony indywidualnej” – to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Prace na wysokości zostały zakwalifikowane do prac szczególnie niebezpiecznych. Jako takie wymagają stosowania zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. Metody ochrony mają porządek hierarchiczny i są następujące.

 • stałe konstrukcje, przegrody o wysokości minimum 150 cm,
 • środki ochrony zbiorowej: balustrady i siatki ochronne,
 • środki ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej są więc rozwiązaniem ostatecznym, gdy nie możliwości zastosowania pozostałych metod.
Oto niektóre stanowiska pracy na których wymagane jest stosowanie śoi chroniących przed upadkiem z wysokości:

 • prace na rusztowaniach,
 • montaż elementów prefabrykowanych,
 • prace na masztach, słupach,
 • prace w kabinach wysokich dźwigów,
 • prace w wysoko położonych kabinach urządzeń magazynowych,
 • prace na wieżach wiertniczych, masztach, czworonogach i trójnogach,
 • prace w szybach i kanałach ściekowych
 • prace w systemie alpinizmu przemysłowego.

Powyższe przepisy prawne wymagają od pracodawcy nie tylko dostarczenia śoi pracownikowi, ale także właściwe ich dobranie, a następnie odpowiednie administrowanie: prowadzenie dokumentacji i dokonywanie przeglądów okresowych sprzętu.
Ascender oferuje swoim klientom kompleksową pomoc: od właściwego doboru ŚOI, przez zakup i montaż, do przeglądów serwisowych włącznie.