ASCENDER oferuje szkolenie: BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI METODĄ DOSTĘPU LINOWEGO – ALPINIZMU PRZEMYSŁOWEGO przygotowujące do pracy na wysokości z wykorzystaniem normowanego Sprzętu Ochrony Indywidualnej i metod dostępu linowego.

Szkolenie jest realizowane wg programu autorskiego ASCENDER opartego na programie szkoleniowym IRATA, zaleceniach producentów sprzętu zabezpieczającego oraz własnych doświadczeniach. Program zaakceptowany przez instytucje państwowe!

Dlaczego warto wybrać szkolenie w ASCENDER?

Na rynku znajdziesz wiele ofert szkoleń do pracy na wysokości, większość z nich znacznie tańszych. Skąd tak duże różnice w cenie i czasie trwania kursów? Wielu moich konkurentów realizuje szkolenie tego typu na niedozwolonym obecnie sprzęcie sportowym. Sprzęt sportowy nie tylko nie posiada zgodności z odpowiednimi normami dotyczącymi pracy na wysokości, ale ponadto jest nieergonomiczny czyli zamiast ułatwiać, to utrudnia pracę. Szkolenie na sprzęcie sportowym jest wygodne dla szkolącego, gdyż robione zwłaszcza w połączeniu z kursem wspinaczki nie wymaga nakładów finansowych na dodatkowe wyposażenie. Stąd niska cena kursu. Drugim czynnikiem nie mniej istotnym jest czas przeznaczony na naukę, zwłaszcza część praktyczną. 99 procent programów szkoleń zawiera jedynie podstawowe techniki związane ze zjazdem czy podchodzeniem po linie roboczej. Co prawda jest to najczęściej wykonywana technika w pracach alpinisty przemysłowego, ale co w razie trudniejszego zlecenia? Co w razie wypadku? Z doświadczenia wiem, że dla większości szkolonych nawet 3-4 dniowe zajęcia są za krótkie (to ich opinia!!), żeby należycie przetrenować i opanować wszystkie techniki.

Nie mniej istotne jest szkolenie BHP. Praca na wysokości metodą alpinizmu przemysłowego podlega jak wszystkie prace na wysokości przepisom prawa, a co za tym idzie również kontrolom uprawnionych czynników, np. Państwowej Inspekcji Pracy. Nieposiadanie zgodnego z normami przemysłowymi sprzętu ochronnego, brak szkolenia BHP, badań lekarskich, oceny ryzyka na stanowisku pracy i kilku innych wymagań może narazić osobę kontrolowaną na ogromne mandaty. ASCENDER w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych firm oferuje nie tylko opowiadanie o wymaganiach BHP, ale również pozwala uzyskać stosowny dokument potwierdzający szkolenie, niezbędny do rozpoczęcia pracy.

A zatem drogi Kliencie – wolisz szkolenie tanie czy kompetentne i bezpieczne? Wybór należy do Ciebie.

Za szkoleniem na alpinistę przemysłowego w ASCENDER przemawiają własne doświadczenia w wykonywaniu takich prac od 1989 roku. O tym co robiłem na wysokości dowiesz się tutaj

Równie ważne są kwalifikacje: wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, uprawnienia Specjalisty BHP do przeprowadzania szkoleń, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia instruktora metodyki instruktażu stanowiskowego, uprawnienia trzeciego stopnia (LEVEL 3) prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia International Rope Access Trade Association (IRATA), kórego wysokie wymagania poparte międzynarodowym egzaminem gwarantują najwyższą jakość tego rzemiosła. Warto wiedzieć, że uprawnienia takie trzeba odświerzyć co 3 lata, aby zagwarantować swoją biegłość i techniczną sprawność.

Jeśli nie skorzystasz z moich usług to dla własnego dobra przynajmniej upewnij się, że Twój instruktor nie jest instruktorem sportu. Najczęściej oszukują klientów instruktorzy polskiego związku alpinizmu, którzy wmawiaja im, że mając uprawnienia do szkoleń w sporcie mogą również szkolić w przemyśle bez żadnych dodatkowych kwalifikacji. Wielu z nich o profesjonalnym alpiniźmie przemysłowym dowiedziało się z serwisu YouTube.

Oferowane szkolenia

Są cztery szkolenia do wyboru, wszystkie ważne 3 lata. Czterodniowy kurs zawodowy wstępny i okresowy i dwudniowe seminarium również wstępne i okresowe. Zgodnie z Rozporzšdzeniem Ministra Edukacji Narodowej, aby uzyskać uprawnienia zawodowe szkolenie musi trwać minimum 30 godzin. Pełny kurs – czterodniowy – daje kompendium wiedzy i umożliwia po spełnieniu dodatkowych wymogów prawnych natychmiastowe rozpoczęcie pracy czy biznesu. Jeżeli chcesz wiedzieć jakie są różnice między tymi szkoleniami, to najpierw uważnie! poczytaj poniższe opisy, a potem ewentualnie zadawaj pytania – emailowo lub telefonicznie. Pełny opis programów kursu otrzymasz na życzenie po zapisaniu się na szkolenie.

KURS ZAWODOWY WSTĘPNY – symbol DL4 WST

Czterodniowe pełne szkolenie umożliwiające zdobycie zawodu alpinisty przemysłowego. Jego ukończenie pozwala wykonywać wszelkie prace na wysokości i to zarówno w formie alpinizmu przemysłowego czyli dostępu linowego jak i podstawowych technik dostępu budowlanego.

Główne punkty programu:

 • przepisy prawne oraz przepisy i zasady BHP związane z wykonywaniem prac na wysokości,
 • prezentacja najprostszych zadań na wysokości oraz adekwatnych technik alpinistycznych,
 • omówienie sprzętu roboczego i zabezpieczającego, przygotowanie sprzętu do pracy,
 • użyteczne węzły, montaż stanowisk zjazdowych,
 • zjazdy w różnych przyrządach z autoasekuracją,
 • podchodzenie po linie przy użyciu różnych przyrządów,
 • praca w zjeździe, podchodzenie po linie, kombinacja technik,
 • techniki uzupełniające: transfer, przejście przez węzły, praca w desce,
 • ratownictwo na linach poszkodowanego,
 • i pomoc na wysokości,
 • zaawansowane techniki linowe – szczegóły po rezerwacji szkolenia,
 • techniki dostępu budowlanego,
 • praca na dachach, kratownicach, drabinach,
 • wspinaczka przemysłowa,
 • egzamin.

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem prawnym umożliwiającym wykonywanie zawodu alpinisty przemysłowego jako główne źródło dochodu – zawód.

KURS ZAWODOWY OKRESOWY – symbol DL4 OKR

Szkolenie odświeżające techniki dotyczące zawodu alpinisty przemysłowego. Jest to szkolenie nakazane przepisami dotyczącymi szkoleń w ramach BHP (w przypadku pracy na wysokości nie rzadziej niż raz w roku). Długość szkolenia do ustalenia.

Główne punkty programu:

 • powtórzenie wiadomości z zakresu DL KWAL WST,
 • trening zaawansowanych technik ratowniczych,
 • nowinki sprzętowe i techniczne,
 • skomplikowane zadanie do wykonania,
 • egzamin.

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem prawnym dotyczącym szkoleń w ramach BHP.

SEMINARIUM WSTĘPNE – symbol DL2 WST

Podstawowe, dwudniowe szkolenie przeznaczone dla osób zamierzających sporadycznie wykonywać podstawowe prace na wysokości jak zjazd i podchodzenie w systemie dwulinowym. Jego ukończenie pozwala wykonywać najprostsze – typowe prace z łatwym dostępem do stanowiska zjazdowego. Z wieloletniego doświadczenia instruktorskiego jasno wynika, że w większości wypadków wiedza absolwentów po takim szkoleniu jest zbyt mała, by osiągnąć samodzielność i poczucie bezpieczeństwa na wysokości. Sugerowany stały nadzór doświadczonych współpracowników.

Główne punkty programu:

 • przepisy prawne i BHP związane z wykonywaniem prac budowlanych na wysokości,
 • prezentacja najprostszych zadań na wysokości oraz adekwatnych technik alpinistycznych,
 • omówienie sprzętu roboczego i zabezpieczającego, przygotowanie sprzętu do pracy,
 • użyteczne węzły, montaż stanowisk zjazdowych,
 • zjazdy w różnych przyrządach z autoasekuracją,
 • podchodzenie po linie przy użyciu różnych przyrządów,
 • praca w zjeździe, podchodzenie po linie, kombinacja technik,
 • techniki uzupełniające: transfer, przejście przez węzły, praca w desce,
 • ratownictwo na linach poszkodowanego,
 • i pomoc,
 • egzamin.

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem prawnym umożliwiającym wykonywanie umiejętności alpinisty przemysłowego w sposób sporadyczny, dodatkowy.

SEMINARIUM OKRESOWE – symbol DL2 OKR

Jednodniowe szkolenie odświeżające najprostsze techniki sporadycznie wykonywane na wysokości jak zjazd i podchodzenie w systemie dwulinowym. Jest to szkolenie dobrowolne w formie, ale nakazane przepisami dotyczącymi szkoleń w ramach BHP (w przypadku pracy na wysokości nie rzadziej niż raz w roku). Długość szkolenia do ustalenia.

Główne punkty programu:

 • powtórzenie wiadomości z zakresu DL KOMP WST,
 • trening podstawowych technik ratowniczych,
 • nowinki sprzętowe i techniczne,
 • skomplikowane zadanie do wykonania,
 • egzamin.

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem prawnym umożliwiającym kontynuowanie umiejętności alpinisty przemysłowego w sposób sporadyczny, dodatkowy.

BHP – SZKOLENIE DODATKOWE

Szkolenie ogólne BHP – wstępne i okresowe (konieczne do rozpoczęcia i kontynuowania pracy) potwierdzone dodatkowym zaświadczeniem stanowi niezbędny z punktu widzenia polskiego prawa dodatek. Oferowane jako opcja, gdyż można takie szkolenie przejść w innych placówkach szkoleniowych.

fot7Główne punkty programu:

 • przepisy prawne i BHP związane z wykonywaniem prac budowlanych na wysokości,
 • przepisy dodatkowe związane z wykonywaniem prac alpinistycznych na wysokości,
 • plan BIOZ,
 • ocena ryzyka
 • obowiązki pracodawcy, pracownika, stron umowy,
 • normy,
 • Środki Ochrony Indywidualnej i zarządzanie nimi,
 • i wiele innych.

Skromny rys historyczny

Tradycja wykonywania “prac alpinistycznych” jest tak stara, jak historia polskich wypraw w góry wysokie. Kiedyś malowanie kominów było sposobem na zdobycie środków koniecznych do zorganizowania wyprawy w Hindukusz, Himalaje, Karakorum. Z czasem dla niektórych stało się podstawowym źródłem dochodów, a dla innych pozostało jedyną formą kontaktu z alpinizmem. Obecnie prace alpinistyczne stały się specjalnością wielu firm oferujących całą gamę usług wysokościowych dla przemysłu, rynku reklam i osób prywatnych. Niestety większość z nich nie zdaje sobie sprawy lub nie chce przyjąć do wiadomości, że uprawianie tej profesji to nie tylko umiejętność obsługiwania kilku nieskomplikowanych urządzeń, ale cały zasób wiedzy oraz wymagań formalnych związanych z pracą w szczególnie niebezpiecznych warunkach.

Należy pamiętać, że umiejętność pracy w linach jest tylko konieczną podstawą do wykonywania właściwego zawodu lub umiejętności (np. malarza, dekarza).

Częste pytania

Czy jest różnica pomiędzy alpinizmem sportowym, a alpinizmem przemysłowym?

Zasadnicza. Pierwszy jest działalnością hobbystyczną, dobrowolną, gdzie narażanie się na ryzyko jest atutem. W przemysłowym odwrotnie – nacisk kładzie się na bezpieczeństwo i zgodność z przepisami i normami. Dlatego unikaj większości instruktorów polskiego związku alpinizmu, którzy jako podstawę swojego doświadczenia podają sportowe osiągnięcia w górach i skałkach. Zostaniesz oszukany, że alpinizm przemysłowy to zajęcie dla wyjątkowych ludzi, których nie dotyczą wymagania prawne. Często na czas szkolenia zostaniesz wyposażony w niezgodny z przepisami sprzęt sportowy, a poznane techniki linowe mało będą miały wspólnego ze standardami światowymi. Wbrew pozorom polski związek alpinizmu to ostoja zacofania w dziedzinie prac na wysokości.

Który kurs wybrać? 2 czy 4 dniowy?

Polskie przepisy dotyczące edukacji wyraźnie mówią, że kurs umożliwiający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych (zawodu) powinien trwać minimum 30 godzin. Jeżeli chcesz traktować swoją nową profesję poważnie i z niej żyć, to nie wystarczy Ci kurs dwu- czy o zgrozo! -jednodniowy. To tak jakbyś jazdy samochodem uczył się jeden dzień. A ryzyko porównywalne!

Czy trzeba odnawiać uprawnienia?

Od 2013 Ascender limituje “ważność” nadanych uprawnień na okres 3 lat.

Prawo polskie dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawodowych tego nie wymaga, jednak biorąc pod uwagę dorobek krajów rozwiniętych i statystyki wypadkowe, trzeba stwierdzić, że odnawianie szkolenia, tzw. “szkolenie okresowe”, daje gwarancję wysokich kwalifikacji zawodowych alpinisty przemysłowego i bezpiecznego oraz wszechstronnego wykonywania tej trudnej pracy. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że w Polsce praca jako proces podlega zapisom Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy i innych aktów prawnych, które prace na wysokości kwalifikują do szczególnie niezabezpieczonych. Za tym idzie konieczność corocznego odnawiania szkoleń BHP (więcej w dziale szkoleń BHP). Jest do nich zobowiązana, każda osoba wykonująca pracę. Ich forma oraz czas trwania zależy od stanowiska i rozsądku zainteresowanego: można odbyć pogadankę czyli tanio, szybko i bez efektu lub szkolenie okresowe w Ascender czyli drożej i dłużej, ale dzięki temu można wiele zagadnień (zwłaszcza ratownictwo) sobie przypomnieć.

Ile jest stopni wtajemniczenia alpinisty przemysłowego?

Wbrew pozorom, mimo, iż oficjalnie istnieje zawód alpinisty przemysłowego, nie ma przepisów określających program szkolenia ani stosowania stopni zawodowych. Są jednak organizacje branżowe, jak Organizacja Techników Dostępu Linowego, która zarówno limituje ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego jak i tworzy stopnie zaawansowania, jest to działanie wysoce zalecane, tworzące profesjonalne kadry w tym zawodzie.

Chcę pracować za granicą. Czy muszę mieć IRATę?

Nie! We Wspólnocie Europejskiej od wielu lat wprowadzane są dyrektywy mające na celu doprowadzenie do uznania kwalifikacji zawodowych w jej granicach. Prace są w trakcie, ale na dzisiaj można stwierdzić, że najczęściej kwalifikacje polskie (a więc nie IRATA, ale też nie kursy dwudniowe tylko minimum 30-to godzinne), są uznawane za granicą RP. Niemniej jednocześnie dyrektywy te przewidują stosowanie przez kraj przyjmujący środków kompensacyjnych, takich jak: staż adaptacyjny i test umiejętności, w przypadku zasadniczych różnic w kształceniu i szkoleniu przygotowującym do zawodu. IRATA jest jednym z kilku światowych systemów szkolenia i procedur bezpiecznej pracy na wysokości (inne to: ANETVA, FISAT, SOFT, IRAANZ, SAIRAA, SPRAT). Te uprawnienia mogą być w niektórych sytuacjach wymagane przez zagranicznego pracodawcę. Ale w większości wypadków to wyrzucanie pieniędzy w błoto.