Szanowny Pracodawco!

Na pewno pamiętasz o swoich obowiązkach zawartych w rozdziale X Kodeksu Pracy, które między innymi zobowiązują pracodawcę:

 • do przeprowadzenia szkolenia wstępnego z zakresu bhp oraz szkolenia stanowiskowego pracownika
 • do przeszkolenia pracowników w zakresie używania Środków Ochrony Indywidualnej przed upadkiem z wysokości
 • do zaopatrzenia pracowników w ochrony indywidualne oraz zapewnienia ich okresowych przeglądów

ASCENDER, realizując kampanię AKADEMIA BEZPIECZNEJ WYSOKOŚCI, pozwala sobie zaproponować pomoc przy realizacji instruktaży na stanowiskach pracy, na których istnieje ryzyko upadku z wysokości.

Atutem szkolenia w Ascender, oprócz ogromnego doświadczeniem w pracy i szkoleniach wysokościowych, jest także elastyczność programowa zapewniająca indywidualne podejście do wymagającego Klienta. Nieodłączną częścią naszych szkoleń są zajęcia z ratownictwa, co również jest wymagane przepisami.

Zawody zagrożone upadkiem z wysokości

 • monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych,
 • monter instalacji gazowych,
 • elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających,
 • elektromonter transformatorów,
 • elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej,
 • elektromonter urządzeń dźwignicowych (konserwator),
 • elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych,
 • elektromonter instalacji elektrycznych,
 • elektromonter reklam świetlnych,
 • elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego,
 • monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • alpinista przemysłowy,
 • dekarz,
 • kominiarz,
 • robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe,
 • monter kadłubów okrętowych,
 • monter konstrukcji aluminiowych,
 • monter konstrukcji stalowych,
 • oczyszczacz konstrukcji stalowych,
 • monterzy konstrukcji linowych,
 • elektryk,
 • pracownicy telekomunikacji,
 • monterzy linii elektrycznych,
 • monter elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne,
 • instalacja anten,
 • drwal,
 • magazynier,
 • układy elektroniczne automatyki przemysłowej,
 • monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • robotnik budowlany, mostowy
 • konserwatorzy elektrowni wiatrowych
 • murarz,
 • tynkarz,
 • chirurg pielęgniarz drzew,
 • mostowniczy,
 • monter konstrukcji budowlanych,
 • monter rusztowań,
 • renowator zabytków architektury,
 • robotnik rozbiórki budowli,
 • robotnicy budowlani robót stanu surowego,
 • monterzy systemów rurociągowych,
 • robotnicy budowlani robót wykończeniowych,
 • malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane,
 • malarz konstrukcji i wyrobów metalowych,
 • czyściciel elewacji budowlanych,
 • robotnik osuszania i odgrzybiania budowli,
 • spawacze,

Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia jest uzależniony od stopnia skomplikowania prac wykonywanych na danym stanowisku. Przy pracach najprostszych szkolenie jednodniowe może okazać się wystarczające. Jednak, aby zagwarantować pracownikom wszechstronne wyszkolenie, zwłaszcza przy przy dużym nagromadzeniu trudności technicznych, szkolenie dwu- i trzydniowe może być niezbędne. Należy pamiętać, że niezbędną częścią instruktażu stanowiskowego są techniki ewakuacji i ratownictwa.