ASCENDER oferuje szkolenie: BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI METODĄ DOSTĘPU BUDOWLANEGO przygotowujące do pracy na wysokości z wykorzystaniem normowanego Sprzętu Ochrony Indywidualnej i technik dostępu budowlanego.

Szkolenie jest realizowane wg programu autorskiego ASCENDER opartego na przepisach polskiego prawa, zaleceniach producentów sprzętu zabezpieczającego oraz własnych doświadczeniach.

CZYM JEST DOSTĘP BUDOWLANY?

Dostępem budowlanym nazwiemy wszelkie prace na wysokości, w których, aby dostać się do stanowiska pracy wykorzystuje się tradycyjne środki techniczne: drabiny, rusztowania, podnośniki, podesty. Inną formą dostępu budowlanego jest wspinaczka po elementach konstrukcji i budowli jak słupy, kratownice, maszty, kominy, dachy płaskie i spadziste. Po dojściu do stanowiska możemy posiadany sprzęt i umiejętności wykorzystać do ochrony przed upadkiem z wysokości, pracy w ograniczeniu (niedopuszczenia do strefy upadku) i pozycjonowania poprzez podparcie lub podwieszenie.
Należy pamiętać, że umiejętność wykorzystania specjalistycznego sprzętu do pracy w dostępie budowlanym jest tylko konieczną podstawą do wykonywania właściwego zawodu.

SZKOLENIE BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI W DOSTĘPIE BUDOWLANYM

Szkolenie jest oferowane jako 1, 2 lub 3-dniowe. Czas jego trwania zależy od kilku czynników: zakresu prac na wysokości (ilości stanowisk), dotychczasowego doświadczenia w stosowaniu sprzętu i technik, częstotliwości wykonywania ww. prac. Dodatkowo zgodnie z przepisami jest realizowane jako wstępne i/lub okresowe. Jego ukończenie pozwala wykonywać wszelkie prace na wysokości w formie dostępu budowlanego. Dodatkowe szkolenie BHP zakończone uzyskaniem dodatkowego zaświadczenia jest konieczne do rozpoczęcia pracy. Pełny opis programów kursu otrzymasz na życzenie po zapisaniu się na szkolenie.

Główne punkty programu:

Teoria:

 • czynniki środowiska pracy występujące w pracy na wysokości,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • sposoby ochrony przed zagrożeniami w pracy na wysokości,
 • metody wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości,
 • rodzaje prac na wysokości i adekwatnego wykorzystania sprzętu ochronnego,
 • zasady użytkowania i kontrolowania sprzętu ochronnego,
 • zarządzanie pracą na wysokości,
 • organizacja wszelkich stanowisk pracy na wysokości,
 • omówienie wyposażenia osobistego uczestników podczas wykonywania wszelkich prac na wysokości,
 • wiązanie węzłów, budowa stanowisk asekuracyjnych,
 • budowa systemów prowadnic pionowych i poziomych.

Praktyka:

 • prawidłowy dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz pozycjonującego na wszelkich stanowiskach pracy,
 • przemieszczanie się na stanowisko pracy: wspinaczka, prowadnice, liny bezpieczeństwa
 • wykonywanie pracy na wysokości pod nadzorem instruktora na wszelkich stanowiskach pracy,
 • autoratownictwo,
 • zaawansowane ratownictwo: organizacja akcji ratunkowej, opuszczanie i podciąganie osób, zwózka ratownicza,
 • zaawansowane aspekty transportu materiałów i narzędzi w różnych kierunkach.

Egzamin: szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

BHP – SZKOLENIE DODATKOWE

Szkolenie ogólne BHP – wstępne i okresowe (konieczne do rozpoczęcia i kontynuowania pracy) potwierdzone dodatkowym zaświadczeniem stanowi niezbędny z punktu widzenia polskiego prawa dodatek. Oferowane jako opcja, gdyż można takie szkolenie przejść w innych placówkach szkoleniowych.

Główne punkty programu:

 • przepisy prawne oraz przepisy i zasady BHP związane z wykonywaniem prac na wysokości,
 • prezentacja najprostszych zadań na wysokości oraz adekwatnych technik alpinistycznych,
 • omówienie sprzętu roboczego i zabezpieczającego, przygotowanie sprzętu do pracy,
 • użyteczne węzły, montaż stanowisk zjazdowych,
 • zjazdy w różnych przyrządach z autoasekuracją,
 • podchodzenie po linie przy użyciu różnych przyrządów,
 • praca w zjeździe, podchodzenie po linie, kombinacja technik,
 • techniki uzupełniające: transfer, przejście przez węzły, praca w desce,
 • ratownictwo na linach poszkodowanego,
 • i pomoc na wysokości,
 • zaawansowane techniki linowe – szczegóły po rezerwacji szkolenia,
 • techniki dostępu budowlanego,
 • praca na dachach, kratownicach, drabinach,
 • wspinaczka przemysłowa,
 • egzamin.

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem prawnym potwierdzające nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych.