Środki indywidualnej ochrony

­

Środki ochrony indywidualnej

KODEKS PRACY Art. 237. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. "Środki ochrony indywidualnej" - to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym [...]

DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Środki ochrony indywidualnej KODEKS PRACY Art. 237. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. "Środki ochrony indywidualnej" - to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego [...]

PRZEGLĄD ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

PRZEGLĄD ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Dostarczane pracownikom do stosowania Środki Ochrony Indywidualnej muszą być poddawane okresowym kontrolom przeprowadzanym przez autoryzowany przez producenta serwis lub tzw. "osobę kompetentną". Nakazuje to instrukcja użytkowania danego ŚOI, której dostarczenie wraz z wyrobem jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla Środków [...]